Меню

Блог

Обличай се безопасно с BENETTON Aug/26/2019

Обличай се безопасно с BENETTON

 

Проектът „Обличай се безопасно“ на Benetton Group цели да повиши осведомеността на клиентите ни и да ги увери в качеството и сигурността на нашите продукти и по-специално на тези, които ще бъдат носени от деца.
Можете да откриете етикетът „Dress Safely” на всички детски продукти от колекциите ни United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton и Sisley Young.

 

Какво означава да се обличаш безопасно?

Спазване на мерките за безопасност
Продуктите на Benetton Group отговарят на най-строгите международни норми за безопасност относно: 

  • Наличието на химикали, които са потенциално опасни за здравето;
  • Наличието на елементи, които могат да причинят задушаване или заклещване на деца.

Стриктен контрол
Продуктите на Benetton Group са обект на специфични химически тестове и контрол, според материалите, от които са изработени, както и според техните характеристики.
Анализите, извършени върху материалите по време на производствния процес, са поверени на независими лаборатории, избрани сред най-престижните в света.

Проследимост и анализиране
Доставката на материалите и процесът на обработка, на който са подложени продуктите на Benetton Group могат да бъдат изцяло проследени.

Устойчива програма за опазване на околната среда
Елиминирането на опасните химикали от производствения процес не само опазва здравето на потребителите, но също така прекъсва достигането на тези субстанции до околната среда.

Амбиции
Проектът ни „Обличай се безопасно“ еволюира и се развива непрекъснато с течение на времето благодарение на отворения и прозрачен диалог с клиентите ни и желанието ни, не само да изпълним международните стандарти, но и да постигнем дори и по-предизивикателни цели където е възможно. 

 

Не на опасните химикали

От производството и обработката на суровите материали до завършването на продукта, дрехите и аксесоарите на Benetton Group отговарят на най-строгите мерки за безопасност в сферата на текстилната екология.

Компанията взема доброволно решение да забрани употребата на вредни химикали по време на производствния процес.

 

 Оцветители

Какво представляват:
Оцветителите са химикали, широко използвани от производствената индустрия за боядисване на дрехи.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
Някои оцветители могат да имат вреден страничен ефект върху здравето, ако бъдат погълнати или ако имат контакт с кожата.
Нашето решение:
Ние ограничаваме риска от излагане на клиентите ни на оцветители, считани за алергенни и канцерогенни като проверяваме за наличието им в дрехите ни. 

Фталати

Какво представляват:
Фталатите са химикали, които се използват за подобряване гъвкавостта и еластичността на текстилните материали и по-специално при щампи, принтове и аксесоари.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
При поглъщане, някои фталати могат да причинят нарушение в хормоналната система.
Нашето решение:
Ние провеждаме внимателни анализи и проучвания, за да се уверим в отсъствието на фталати, които могат да бъдат опасни за нашето здраве.

Формалдехид

Какво представлява:
Формалдехида е вещество, което се използва за запазване на цветовете и предпазва от свиване и намачкване материите.
До какви странични ефекти би могъл да доведе:
Вреден за здравето, формалдехидът е летливо вещество, което при хора с повишена чувствителност може да причини затруднено дишане или алергични реакции.
Нашето решение:
Ние използваме само продукти и специални обработки на материите, които не отделят формалдехид.

 

Не на опасните компоненти

От самото начало при проектиране на продуктите, Benetton Group провежда серия от тестове, за да се увери, че компонентите като копчета, пайети, илици, връзки и дантели не представляват опасност от задушаване или заклещване за деца.

 

Малки части

Какво представляват:
Копчета, ципове, шипове, капси, пайети, камъни и всички онези малки елементи, които присъстват на някои облекла.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
Малките части могат да бъдат откъснати и погълнати, ако не бъдат предварително внимателно закрепени към готовия продукт.
Нашето решение:
Извършваме лаборатони тестове, за да се уверим, че малките част не могат да бъдат премахнати при упражнена сила от деца. 

Връзки и шнурове

Какво представляват:
Върви и шнурове са различни елементи, които могат да декорират дрехата или да изпълняват функционална част от нея.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
Дантелите и шнуровете могат случайно да се закачат.
Нашето решение:
Извършваме внимателни тестове, които включват на първо ниво проверка на изработката на дизайна и на следващо, измерване на дължината на връзките и шнуровете.

 

Устойчивост според BENETTON GROUP

За повече от 50 години Benetton Group се ангажира да се разшири глобално по отговрен начин, създавайки дългосрочни ценности в социалната и околната среда, както и в икономическата област.
Част от този ангажимент се отнася до устойчивостта и безопасността на нашите продукти, особено тези, които имат влияние върху бъдещите поколения.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Fashion Insider

Fashion Isider

Обличай се безопасно с BENETTON

Обличай се безопасно с BENETTON

Проектът „Обличай се безопасно“ на Benetton Group цели да повиши осведомеността на клиентите ни и да ги увери в качеството и сигурността на нашите продукти Проектът „Обличай се безопасно“ на Benetton Group цели да повиши осведомеността на клиентите ни и да ги увери в качеството и сигурността на нашите продукти 2019-09-02T15:07:41+03:00 Обличай се безопасно с BENETTON

 

Проектът „Обличай се безопасно“ на Benetton Group цели да повиши осведомеността на клиентите ни и да ги увери в качеството и сигурността на нашите продукти и по-специално на тези, които ще бъдат носени от деца.
Можете да откриете етикетът „Dress Safely” на всички детски продукти от колекциите ни United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton и Sisley Young.

 

Какво означава да се обличаш безопасно?

Спазване на мерките за безопасност
Продуктите на Benetton Group отговарят на най-строгите международни норми за безопасност относно: 

  • Наличието на химикали, които са потенциално опасни за здравето;
  • Наличието на елементи, които могат да причинят задушаване или заклещване на деца.

Стриктен контрол
Продуктите на Benetton Group са обект на специфични химически тестове и контрол, според материалите, от които са изработени, както и според техните характеристики.
Анализите, извършени върху материалите по време на производствния процес, са поверени на независими лаборатории, избрани сред най-престижните в света.

Проследимост и анализиране
Доставката на материалите и процесът на обработка, на който са подложени продуктите на Benetton Group могат да бъдат изцяло проследени.

Устойчива програма за опазване на околната среда
Елиминирането на опасните химикали от производствения процес не само опазва здравето на потребителите, но също така прекъсва достигането на тези субстанции до околната среда.

Амбиции
Проектът ни „Обличай се безопасно“ еволюира и се развива непрекъснато с течение на времето благодарение на отворения и прозрачен диалог с клиентите ни и желанието ни, не само да изпълним международните стандарти, но и да постигнем дори и по-предизивикателни цели където е възможно. 

 

Не на опасните химикали

От производството и обработката на суровите материали до завършването на продукта, дрехите и аксесоарите на Benetton Group отговарят на най-строгите мерки за безопасност в сферата на текстилната екология.

Компанията взема доброволно решение да забрани употребата на вредни химикали по време на производствния процес.

 

 Оцветители

Какво представляват:
Оцветителите са химикали, широко използвани от производствената индустрия за боядисване на дрехи.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
Някои оцветители могат да имат вреден страничен ефект върху здравето, ако бъдат погълнати или ако имат контакт с кожата.
Нашето решение:
Ние ограничаваме риска от излагане на клиентите ни на оцветители, считани за алергенни и канцерогенни като проверяваме за наличието им в дрехите ни. 

Фталати

Какво представляват:
Фталатите са химикали, които се използват за подобряване гъвкавостта и еластичността на текстилните материали и по-специално при щампи, принтове и аксесоари.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
При поглъщане, някои фталати могат да причинят нарушение в хормоналната система.
Нашето решение:
Ние провеждаме внимателни анализи и проучвания, за да се уверим в отсъствието на фталати, които могат да бъдат опасни за нашето здраве.

Формалдехид

Какво представлява:
Формалдехида е вещество, което се използва за запазване на цветовете и предпазва от свиване и намачкване материите.
До какви странични ефекти би могъл да доведе:
Вреден за здравето, формалдехидът е летливо вещество, което при хора с повишена чувствителност може да причини затруднено дишане или алергични реакции.
Нашето решение:
Ние използваме само продукти и специални обработки на материите, които не отделят формалдехид.

 

Не на опасните компоненти

От самото начало при проектиране на продуктите, Benetton Group провежда серия от тестове, за да се увери, че компонентите като копчета, пайети, илици, връзки и дантели не представляват опасност от задушаване или заклещване за деца.

 

Малки части

Какво представляват:
Копчета, ципове, шипове, капси, пайети, камъни и всички онези малки елементи, които присъстват на някои облекла.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
Малките части могат да бъдат откъснати и погълнати, ако не бъдат предварително внимателно закрепени към готовия продукт.
Нашето решение:
Извършваме лаборатони тестове, за да се уверим, че малките част не могат да бъдат премахнати при упражнена сила от деца. 

Връзки и шнурове

Какво представляват:
Върви и шнурове са различни елементи, които могат да декорират дрехата или да изпълняват функционална част от нея.
Какви странични ефекти биха могли да имат:
Дантелите и шнуровете могат случайно да се закачат.
Нашето решение:
Извършваме внимателни тестове, които включват на първо ниво проверка на изработката на дизайна и на следващо, измерване на дължината на връзките и шнуровете.

 

Устойчивост според BENETTON GROUP

За повече от 50 години Benetton Group се ангажира да се разшири глобално по отговрен начин, създавайки дългосрочни ценности в социалната и околната среда, както и в икономическата област.
Част от този ангажимент се отнася до устойчивостта и безопасността на нашите продукти, особено тези, които имат влияние върху бъдещите поколения.

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки